Cover Buku
Silahkan login untuk akses buku ini

Pengarang: Karl May

Penerbit: Pradnya Paramita

Ukuran File: 425 KB

Total Diunduh: 18 kali

Masa penuh ketegangan di hacienda del Erina itu berganti dengan masa tenteram damai. Stemau belum mau berangkat se­ belum Anton Unger sembuh dengan sempuma. Setiap peruba­ han yang tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu dapat memba­ hayakan kesehatannya, bahkan hidupnya.

Empat belas hari kemudian keadaan si sakit mencapai kema­ juan yang sangat pesat. Ia boleh meninggalkan tempat tidumya. Delapan hari kemudian ia boleh berjalan-jalan dalam taman. Minggu berikutnya ia sudah boleh berjalan-jalan lebih jauh lagi.

Secara rohaniah ia sudah benar-benar sembuh. Sejak ingatan­ nya pulih kembali, ia hanya hidup untuk memenuhi tuntu­ tan : akan membalas dendam terhadap Alfonso de Rodriganda. Mengingat tujuan itu ia tidak membiarkan kawan-kawannya berangkat. Ia ingin bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka untuk membalas dendam. Itu baru dapat dilaksanakan bila ia sudah dapat mengendarai kuda. Maka mereka terpaksa menunggu. Hingga kini kepalanya masih berasa sakit disebab­ kan oleh gerakan-gerakan kudanya, tetapi dengan banyak lati­ han ia dapat membiasakan diri.