Cover Buku
Anda harus login untuk dapat mengakses buku ini

Pengarang: Syamsu Arramly

Penerbit: Sygma Creative Media Corp

ISBN: 9789790555945

Ukuran File: -

Total Diunduh: 0 kali

Ayah, Bunda, buku ini mengajak Ayah dan Bunda untuk mengenalkan ibadah haji kepada Ananda sekaligus cara melaksanakannya. Isinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji adalah lambang dari persatuan dan persaudaraan umat Islam. Saat pelaksanaan haji tidak berlaku pangkat dan jabatan, harta, kekayaan, suku dan bangsa, ras dan warna kulit dan sebagainya. Pakaian yang dikenakan semuanya sama, pakaian putih tidak berjahit untuk laki-laki dan pakaian putih menutup aurat untuk perempuan. Haji adalah sekolah ruhani tempat kaum muslim belajar guna mencapai derajat rukiyah yang lebih tinggi. Mereka dididik dengan wukuf, tawaf, sai diantara dua bukit, dan lain-lain. Bersama jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Dalam ibadah haji ini setiap muslim di uji kemuslimannya. Mereka betul-betul dituntut untuk hanya tunduk kepada Allah swt rob semesta alam. Dengan mengenalkan sekaligus membimbing ibadah haji, Ayah, dan Bunda sedang mengajarkan arti ketaatan kepada Allah swt, pesaudaraan, persamaan dan persatuan sesama muslim yang melampaui suku bangsa, ras warna kulit dan lain-lain.